Thursday, July 18, 2019
Text Size

ครื้นเครงกับเพลงของคุณยาย


บทเพลงอุ่นๆ เสียงนุ่มๆ เนื้อเพลงน่ารักๆ
สำหรับร้องร่วมกับเด็กๆ บันทึกเสียงร้อง
โดย คุณยายกาญจนา ปิ่นประทีป

เส้นสายลายสี

cartoon6

"นิทาน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สามารถช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลและยังตอบสนองความต้องการของเด็กได้ครบถ้วน เชิญชมผลงานนิทานจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกันครับ

ดูทั้งหมด